Uw belastingaangifte in 2020

Aangifte PB: opening Tax-on-web op 5 mei

De minister van Financiën zal de nieuwe aangifte voorstellen naar aanleiding van de gebruikelijke persconferentie bij FOD Financiën. Deze persconferentie zal plaatsvinden op 5 mei 2020. In dit kader zal ook de opening van Tax-on-web aangekondigd worden.

Ter herinnering: de aangifte werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FOD Financiën heeft eveneens bijkomende informatie gepubliceerd:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uw-belastingaangifte-2020