Regeling voorafbetalingen – update 03.04.2020

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting

Regeling voorafbetalingen

 Bron: https://www.unizo.be/regeling-voorafbetalingen

De regering bereikte een akkoord over de voorafbetalingen, om bedrijven zo de nodige ademruimte  te geven die hun liquide middelen op korte termijn nodig hebben om het hoofd te bieden aan deze coronacrisis.

Voor eenmanszaken wordt het mogelijk om de maximale bonificaties te verkrijgen, vennootschappen krijgen de ruimte om de boete wegens te weinig voorafbetaling te vermijden.

Belangrijke voorwaarde voor vennootschappen om de verhoogde percentages te kunnen toepassen, is het verbod op dividenduitkering in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020.

Voor natuurlijke personen blijft de maximale bonificatie gebaseerd op de oude percentages. Naast dit belangrijk akkoord is er ook beslist dat de vergoedingen die door gemeenschappen en gewesten worden toegekend aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, vrijgesteld worden van inkomenstenbelasting. Ook dit was een belangrijke eis die UNIZO van in het begin op tafel heeft gelegd.

Bedrijven die kampen met problemen om de voorafbetalingen voor kwartaal 1 en kwartaal 2 te voldoen krijgen de mogelijkheid om deze uit te stellen naar latere kwartalen. Dit zonder nadelen te ondervinden van het uitstel. Deze maatregel is erop gericht om liquiditeiten in de ondernemingen te houden om de korte termijn gevolgen van de crisis het hoofd te bieden.

Voor eenmanszaken worden de bonificatiepercentages aangepast als volgt:

  • Normale situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2%, Q4: 1,5%
  • Nieuwe situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2,25%, Q4: 1,75%

Bij vennootschappen worden de voordelen verbonden aan de verplichte voorafbetalingen als volgt aangepast:

  • Normale situatie: Q1: 9%; Q2: 7,5%; Q3: 6% en Q4: 4,5%
  • Nieuwe situatie: Q1: 9%, Q2: 7.5%, Q3: 6.75% en Q4: 5.25%

Bij de vennootschappen kunnen de verhoogde tarieven enkel worden toegepast indien er in de periode tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020 geen dividenduitkering plaatsvindt. Indien met toch een dividend uitkeert in deze periode zijn de normale percentages van toepassing.

Door deze aanpassing is het mogelijk voor eenmanszaken om hun bonificaties te behouden en voor vennootschappen om de boete van 6.75% wegens te weinig voorafbetaling te vermijden, ook al stellen ze hun voorafbetaling uit tot in het derde kwartaal.