Maatregelen voor zelfstandigen

Uitstel betaling sociale bijdragen – update 30.04.2020 De zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid zullen niet bestraft worden bij uitstel van hun medische afspraken – update 30.04.2020 In het voorbije voorjaar keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers unaniem een parlementair initiatief goed dat de hervorming van de carensperiode verankerde. Het gaat om de periode waarin zieke zelfstandigen niet gedekt … Meer lezen over Maatregelen voor zelfstandigen