Maatregelen m.b.t. personeel

Verplichting om als werkgever de nodige maatregelen te nemen Vooreerst moet u als werkgever er steeds voor zorgen dat arbeid verricht wordt in behoorlijke omstandigheden op het vlak van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Daarnaast verplicht de Welzijnswet u om de nodige maatregelen te nemen voor het welzijn van uw werknemers (bescherming van … Meer lezen over Maatregelen m.b.t. personeel